Tuesday, July 24, 2007

Kirk přijal její konstatování s odevzdaným povzdechem, ale říkal si s obavami, že to ještě dlouho potrvá, než bude zase tak plně důvěřovat rádiovému spojení. Sklonil se blíže k panelu, jako by již touto tělesnou blízkostí mohl zvýšit kvalitu spojení. "Jak to vypadá na stanici?"
"Všechno už je v pořádku. Mladí jedinci zahynuli i s královnou a Krkavci, kteří to přežili, dostali každý dávku sedativ."
"Sedativ?" zvolal Kirk. "Chci ty cizince zavřít do vězení a hlídat dnem i nocí."
"Souhlasím s vámi, kapitáne." Odpovídal mu teď hlas doktorky Dysonové. "Ale je to spíš z lékařských důvodů než z bezpečnostních. Jakmile byla zničena královna, převládla u každého Krkavce osobnost jeho oběti.
Tím došlo k dosti vážnému citovému traumatu. Většina z nich propadla hysterii, a tak jsem jim dala účinná sedativa, abych jim zabránila v masové sebevraždě."
"Většina?"