Tuesday, March 21, 2006

Kapitánův deník. Datum 5302.1:

Kirkův přístroj se ozval v odpověď na jeho volání. "Zde Enterprise, kapitáne."
"Zrušit dovolené na pevnině, poručíku Uhuro," oznámil vážným tónem. "Svolat celou posádku a informovat pana Scotta, že bude za hodinu startovat z oběžné dráhy."


Navzdory nedávnému příměří, které přerušilo formální nepřátelství a vojenské střety mezi Říší a Federací, Enterprise reaguje na zprávu o klingonské agresi...
Jim Kirk přestal zapisovat, když k němu přistoupil první důstojník.
"Přesně vzato," řekl Vulkánec a postavil se na velitelském můstku vedle křesla, "prostor Frenniů není územím Federace."
Z druhé strany od Kirka vyhrkl McCoy: "Civilní loď i s posádkou vybouchla a je nacimprcampr a vy tu probíráte finesy kosmického práva."
"Ale na tom rozdílu přece jen záleží, doktore," trval na svém Spock. "Útok na neutrální loď v území té lodi není útokem proti Federaci."