Thursday, August 31, 2006

"Tohle je první důstojník na naší lodi, pan Spock," řekl Kirk lehkým tónem, ačkoli uvnitř nemohl potlačit bodavé zklamání. McCoy nedal příliš najevo svůj úžas. "Dobrý den." Rukou se chabě pokusil vyjet kupředu, ale zdálo se mu, že Spockovo kamenné vzezření vylučuje tak lidský posuněk, jakým je podání ruky. Poněkud na rozpacích, McCoy sevřel ruce za zády a nervózně se zakolébal na špičkách nohou. "Promiňte mi všechny společenské neomalenosti, ale nikdy předtím jsem se s Vulkáncem nesetkal."
Spock bezvýrazně přikývl. "Nemusíte se omlouvat. Už jsem se naučil přizpůsobit se lidským společenským konvencím."
"Opravdu," chabě pípl McCoy. Pohlédl stranou na Kirka, jako by volal o pomoc, ale kapitán se jen usmíval.