Tuesday, October 24, 2006

Dysonová,

" souhlasíte s touto diagnózou?" Koneckonců McCoy není v takovém stavu, aby mohl být konečnou lékařskou autoritou.
Přisvědčila. "Z těchto údajů vyplývá tento závěr jako nejpravděpodobnější. Postraumatická amnézie se výrazně projevuje při úrazech neotevřené hlavy, ale obvykle bychom na měřitelné úrovni spojovali jeho retrográdní amnézii s podstatným poškozením mozku. Výsledky testů ovšem odpovídají jen velmi slabému otřesu, po němž se projevuje drobné omezení pohybové koordinace a slovního vybavování. Tyto symptomy by měly za pár, dní zmizet."
Udělala odmlku. "Předpokládala jsem, že tomu tak bude, po prvním vyšetřeni, ale dokud jsem neviděla tyto údaje, nemohla jsem to tvrdit s jistotou."