Monday, October 23, 2006

"Velmi zajímavé,"

McCoyův pohled se setkal s očima neuroložky. "Nejsem přece blázen, doktorko Dysonová." Zdálo se, že bude mluvit dál, ale po letmém pohledu na kapitána se odmlčel.
Nedůvěřuje mi, s údivem si uvědomil kapitán. "Všechno, co se týká mé posádky, se týká také mne," energicky konstatoval. "A vy jste můj šéflékař. A budete muset věřit mému slovu, když vám řeknu, že jsme náhodou také přátelé."
"Dobrá, kapitáne," řekl McCoy. "Potom byste měl vědět, že váš šéflékař je mentálně nezpůsobilý. Žádné doklady nenasvědčují tomu, že by mozek utrpěl fyzické poškození. Klinicky se tu však rýsuje hysterický útěk, který je svou povahou psychologický." Trpce se ušklíbl. "Laicky řečeno, jsem cvok."