Thursday, October 26, 2006

Kirk

o jejích slovech přemýšlel. "Ale to znamená, že paměť není poškozená a že se dá vrátit."
"Ano, to je ta dobrá zpráva."
"Ale špatná zpráva," vmísil se do hovoru McCoy, "říká, že dosud nemůžeme předpovědět, kdy k tomu dojde, a jestli vůbec k tomu dojde."
Kirk zaplašil další myšlenku a znovu uvažoval. Zdálo se, že McCoy je schopen objektivně debatovat o té věci. Znovu se ozval: "A co kdyby Spock..."
"To by bylo velmi nebezpečné." Dysonová ihned pochopila, oč jde. "Určitě pro pana doktora McCoye, ale snad i pro pana Spocka. Je-li skutečně problém v oblasti psychologické, setká se manipulace s velmi silným odporem. V mysli jsou úžasné obranné síly, které ji chrání před bolestí. Amnézie je reakcí na nesnesitelný stres. Když se zbavíte paměti, stres zmizí. Pokud se však paměť obnoví dříve, než se s ní mysl stačí vyrovnat, mohou nastat katastrofální důsledky."