Tuesday, February 20, 2007

"Kapitáne, jestli se pustíme ještě do jednoho takovýho útoku, nezbude nám pro štíty dost šťávy, abysme odolali phaserům z Falchionu."
"Chápu, pane Scotte," Kirk si otřel čelo. "Benusová, zastavit palbu. Je to rozkaz." Zdůraznil svůj povel. Střelkyně se instinktivně snažila zasahovat cíle a podobné nutkání pociťoval i Kirk. Podlehla pokušení a zničila tři nepřátelské lodi, jenže Enterprise se nemohla vymotat z těžkých důsledků této akce.
"Falchion má být zpět za šest čárka sedm minut," konstatoval nevzrušeným hlasem Spock.
Byly to velmi dlouhé minuty pro kapitána i pro jeho posádku. Kolem Enterprise se stále hemžilo deset válečných lodí, které sice nepálily phasery, ale stále více a více se přibližovaly. Světla na lodi potemněla a tichý hukot podpůrných zařízení se měnil v chabý šepot, neboť Scotty převáděl stále více energie do ochranných štítů.
"Jedna minuta," ohlásil po té věčnosti Spock.
"Pane Scotte, připravte se na převedení veškeré zbývající energie do štítů," upozornil Kirk.
"Připraven, kapitáne."
"Třicet sekund."