Monday, February 19, 2007

"Tak jeď, Sulu," nařídil Kirk.
Falchion provedl úžasný manévr, aby se na chviličku zbavil útočníků, a potom hned vyrazil,kupředu. Jeho pevné obrysy se změnily ve světelné čáry a posléze zcela zmizely. V prostoru zůstalo trčet pět malých dravců, jimž právě unikla kořist.
Kirkovi se zkřivily rysy ve tváři do divokého úsměvu. "Phasery, pal!"
Tři z pěti lodí explodovaly a změnily se v žalostné trosky, ale současně se vyřítily čtyři z osmi lodi, kroužících kolem Enterprise, aby zasadily kosmické lodi silný úder. Pod četnými ranami se Enterprise rozkomíhala a dvě z těch pěti původně útočících na Falchion se mezitím hbitě přidružily k hlavnímu voji.
"Stále namátková palba!" křičel Kirk a napínal paže, aby ho to nesrazilo na zem. "Držte je zpátky!"