Wednesday, February 14, 2007

Kirk

využil kratičkého zklidnění situace k tomu, aby převzal velení. "Hlášení, pane Spocku."
"Nejméně patnáct útočných člunů třídy pět, postavených pro dvoučlenné posádky," hlásil Spock, když se střídali. "Přiblížily se v zástupu skryté za asteroidem, takže unikly našim senzorům. Zjistily je až ve chvíli, když už nás napadly." Vědecký důstojník spěchal zpět ke své počítačové stanici a začal rychle sbírat údaje. "Phaserová sílá Enterprise má kapacitu 43 procent. Štíty drží, ale vlivem předchozího poškození jsme zranitelní i slabšími phasery."
Jako na potvrzení těchto slov se proti nim přímo vyřítili další útočníci. "Phasery pal!" křikl Kirk. Uplynuly jen dvě sekundy, než se uvolnila smrtící energie a hned nato se útočící loď proměnila v ohnivou kouli, jež zalila obrazovku oslepující září. Jakmile výbuch dozněl, již se pod Enterprise vnořil další útočník a do střední sekce vypálil prudkou salvu.