Tuesday, February 13, 2007

ČTRNÁCTÁ KAPITOLA

Kapitán byl ještě v turbovýtahu, když Enterprise zasáhla první dávka phaserů. Pod nohama se mu roztřásla podlaha a turbovýtah se zastavil. Kirk začal bušit oběma pěstmi do zavřených dveří a zároveň hlasitě chrlil spoustu šťavnatých nadávek. Jako by to klec výtahu už nemohla poslouchat, dala se znovu do pohybu a o pár sekund nato kapitán vyklopýtal z jejích dveří na můstek.
Očima ihned šlehl po hlavní obrazovce. Normálně statický pohled na nejasně svítící hvězdy rozhozené na tmavém pozadí nyní vystřídal obraz zuřivé bitvy. V dálce se smečka malých úhořovitých lodí kmitala kolem Falchionu jako mouchy kolem psa. Mnohem blíže pak přetínaly obrazovku stříbřité pruhy, řádící jako o závod kolem trupu Enterprise. Zčistajasna se kupředu vyřítilo jedno cizí plavidlo, zasadilo úder a potom se rychle vzdálilo. Enterprise se zakymácela a Kirk málem upadl na palubu.
"Phasery číslo dva vypálit," zavelel z velitelského křesla klidný Spock. Kupředu vyrazily svazky zářivých paprsků proti lodím, které však proklouzly a žádná z nich nebyla zasažena.