Sunday, February 25, 2007

spock

Spock začal tichým hlasem diktovat hlášení z podpalubí. Uhura dostala zprávu z lodní nemocnice o deseti raněných a jednom mrtvém a potom dál zápasila se spojovými okruhy.
"... zatracený interkom... halo, kapitáne, tady Scott. Měli jsme tu na chvilku prolomený trup..." Potom zase ticho.
"...na palubách číslo sedm až deset došlo k drobnějším škodám," pokračoval Spock.
Potom se ozval jiný hlas. "Zde ošetřovatelka Dorfová, kapitáne. Pan Scott jde do lodní nemocnice." Do toho z pozadí zaznívaly chabé protesty, jež dávaly tušit, že tam šéfinženýr nejde zcela dobrovolně.
"Rozumím, strojovno. Setkáme se tam."
Kirk přešel k výpočetní stanici. "Kdo nás napadl? Krkavci nebo Klingoni?"
Spock se málem začal mračit. "Zatím to není známo. Za daných okolností bylo nemožné získat podrobné senzorové údaje."
Kapitán si zoufale a zhluboka povzdechl a potom se přiměl k mírnému úsměvu. "Pošlete raketoplán s posádkou, ať prozkoumá trosky těch člunů. Dodejme Frazerovi ještě pár těl, aby měl na čem pracovat." Vulkánec přikývl. Kirk se naposledy rozhlédl po můstku. "Přebíráte velení."