Thursday, February 22, 2007

"Sulu!" zaječel.Kirk.
Uhura se již stačila vrátit k přístroji a umožnila kapitánovi spojení.
"Chci tyhlety piloty živé..." Jenomže při Kirkových slovech se již obě lodi proměnily v tříšť kusů kovu.
"Lituji, kapitáne, ale zničily se samy," odpověděl Sulu.
"Sakra." Kirk se obrátil na svého prvního důstojníka. "Pane Spocku?"
Vulkánec si překontroloval přístroje. "Senzory s krátkým dosahem nezachycují v bezprostředním okolí už žádná vesmírná plavidla." Nedávné selhání přístrojů v něm vzbudilo pochybnosti o přesnosti takto získávaných údajů. Proto s větší pozorností než jindy monitoroval příslušná data. "Senzory s dlouhým dosahem zachycují jakýsi stín... už je pryč. Ať už to bylo cokoli, vzdalujeme se od toho."
Kirk stoicky pokrčil rameny. "Dobrá práce, poručíku Sulu." Zvedl ruku a mávl jí před obličejem. Z můstku se tomu kouři nechtělo. "Zrušte poplach." Blikání poplachových světel se nejdřív zpomalilo a pak zcela zastavilo. Kirkovy prsty sjely k tlačítku vedle jeho velitelského křesla. "Strojovna, energii převést zpět do lodních systémů. Scotty, hlášení o ztrátách."
Na jeho volání odpovědělo mlčení. "Scotty, hlášení!" "Interkom do strojovny je mimo provoz, kapitáne," řekla Uhura a usilovně se snažila upravit okruhy na spojovacím panelu. Do lodní komunikace se vrátily poruchy.
Kirk zadržel kletbu a přešel na běžné vysílací kanály. "Šéfinženýre Scotte, hlášení o ztrátách na můstek." Světla se zjasnila a začal proudit čistší vzduch, ale šéfinženýr se neozýval.