Wednesday, August 01, 2007

"Tak tys tu operaci dokončoval," řekl tiše Kirk.
"Ale proč vlastně operoval Cortejo?" Chtěl vědět McCoy a zase se tvářil tak poplašeně. "Je to snad dobrý chirurg, ale s Vulkánci přece nemá tolik zkušeností, aby mohl zvládnout tak složitou operaci. Takovouhle se přece nezačíná."
Lékař vrtěl hlavou, jako by chtěl ze sebe setřást matoucí mlhu. "Já si dokonce nevzpomínám ani na to, jak jsem vešel na sál..." McCoy náhle vypadal naprosto zděšeně. "Jime, řekni, přece jsem nešel operovat ožralý? To by se nedalo ničím omluvit, ani..." Naráz se zarazil. "Ničím," opakoval smutným hlasem.
"Žádné strachy, Kostro," Kirk s rozkoší vyslovoval jeho přezdívku. "Tys vůbec nebyl opilý, jen jsi prostě chodil ve spaní." Usmíval se tomu, že to McCoy nechápe. "A nad skleničkou Červené novy ti povím všechny podrobnosti. Můžeme se napít na Spockovo zdraví."
A na památku jednoho civilisty, Leonarda McCoye, který při plnění povinností přišel o život.