Monday, August 06, 2007

"To mi připomíná, že budeš vyznamenán jako lodní nemotora. Na celé lodi nedošlo k úrazu pro takovou nepozornost..."
"Já to věděl! Tohohle se už jakživ nezbavím."
"Jen počkej, až na tebe přijde Spock." Kapitán se zasmál, když viděl, jak McCoy vadne. Vulkánec dovede být docela sžíravý, když se mu dá příležitost. Kirk pečlivě zabalil starožitnou zbraň a balíček si odnášel pod paží. "Až s tím budeš hotov, zastav se u mne v kabině."
"Můžeš čekat, že přijdu tak za měsíc," zavzdychal McCoy, když Kirk opouštěl kancelář.
Pár sekund na to se otevřely dveře a vstoupila Christine Chapelová. V rukou nesla ještě další záznamy. Nevšímala si varovného vrčení a McCoyovi podrobně popisovala, co na které disketě je, dříve než je přidala na hromadu. "Denní rozpisy služeb. Souhrn chirurgických operací. Přehled ambulantních pacientů. Zpráva o pacientech na intenzivní péči..."
"A to se tím Cortejo vůbec nezabýval?" vykřikl McCoy, když se ta hromada začala povážlivě naklánět.