Saturday, December 15, 2007

Závěrem dopisu mne doktor Bjelke prosil, abych zjistil možnost vypůjčení, nebo alespoň nahlédnutí do vzácného rukopisu Heims-Kringla čili Zeměkoule, sepsaného ve 12. století Snorrem Turlessonem, v němž líčí vládu norských králů nad Islandem. Jako literární historik jsem samozřejmě nemusel nic zjišťovat. Znám tuto knihu velmi dobře - ovšem jen její fotografickou kopii. Originál byl uschován - naneštěstí v kodaňské knihovně, odkud se pak v napoleonských válkách při obsazení Dánska francouzskými vojáky dostal do Francie. Nyní je uschován jako velká vzácnost v pancéřové skříni knihovny v Amiensu.
Vláda Islandské republiky se právě snaží diplomatickou cestou přesvědčit francouzskou vládu, že takový poklad má být vrácen národu, pro který má největší cenu - Islanďanům. Zdá se, že jednání bude úspěšné. Dokud se nevrátí originál, je naše fotooddělení doktorovi Bjelkemu k dispozici a zhotoví mu tolik kopií Turlessonova rukopisu, kolik si jich jen bude přát.
Nuže - tolik jsem asi doktorovi Bjelkemu a jeho pražskému příteli napsal."