Sunday, March 26, 2006

Ano, Scotty?

zeptal se, ač dobře věděl, co mu chce inženýr sdělit.
"Maximální rychlost...," vzdychl Scott. "Dobrá, už se nebudu opakovat, už jsem to říkal mockrát. Vezměte jen na vědomí, že to říkám znovu. Když mě budete potřebovat, budu ve strojovně."
"Zase má záchvat," poznamenal McCoy a vyzývavě mrkl na Spocka.
"Poslyšte, doktore," ozval se Spock, "už to opravdu přeháníte, což je nevhodné. Pan Scott se nerozčiluje pro nic za nic, ale projevuje profesionální odpovědnost za náležitý chod tohoto plavidla."
"Chrchlá kursy," stál na svém McCoy.
Spockova tvář nyní ztuhla, neboť se snažil soustředěně luštit tento neobvyklý obrat. McCoy mezitím pátral po nějakém dalším, neméně šťavnatém, jímž by Vulkánce ještě více zmátl, ale Kirk vrátil rozhovor do věcných kolejí. "Pane Spocku," pokračoval byste prosím ve sledování údajů?"
"Jistě, kapitáne," Spock se obrátil k výpočetní jednotce a posádka se věnovala sledování boční obrazovky. Bylo na ní vidět tři nejasné hvězdy a zbytek obrazu tonul ve tmě. "Selessan se nyní pohybuje v obvodu hvězdné soustavy Belennii, malé a bezvýznamné součásti Klingonské říše. Je to nestabilní trojhvězda, která se skládá z jednoho bílého trpaslíka a dvou žlutých hvězd. Třebaže jsou nablízku předsunuté pozice Federace a druhořadé obchodní trasy, soustava nikdy nepodporovala klingonskou vojenskou základnu Je totiž příliš daleko od centra říše a nemůže mít plynulé dodávkové spojení. Nejsou tam ani cíle, pro něž by se vyplatilo vynakládat obrovské zdroje, nezbytné pro vpád do tohoto sektoru."
Spock se. obrátil opět ke kapitánovi. "Neexistuje logický podklad pro to, aby osamělá loď zaútočila. Nelze na první pohled určit, jaký prospěch by mohla přinést tak mimořádně agresivní akce. I když jedna loď může značně narušit místní obchod a dopravu, nemá skoro žádnou šanci ohrozit vojenské síly Federace. Byla by to nesmyslná sebevražedná výprava."
"Mohla by zahájit mezigalaktickou válku," namítl Kirk. "Lodi z každého planetárního systému ve Federaci plují těmito trasami. Nahodilé útoky mohou vyprovokovat dostatečný počet členů Rady, aby hlasovali pro odvetná opatření proti Říši. Tím by vzalo za své přiměří."
"Vždyť teprve teď vstoupilo v platnost," ozval se McCoy, "a ty říkáš, že už je po něm?"
"Takový vývoj se dá čekat," poznamenal vědecky chladně Spock. "Četné vojenské složky se stavěly proti příměří od samého počátku. Celá věc byla nakonec prosazena hlavně proto, že se přiostřily vzájemné vztahy mezi Klingony a Romulany. Nynější vláda si nepřeje bojovat na dvou frontách. Avšak tím, že přijala dohodu o příměří, ztratila velkou část své popularity."
"Chcete říci, že třeba nebudou s to zastavit válku?" otázal se s rostoucí hrůzou McCoy. "Proboha! Dali by v sázku životy miliónů lidí!"
"Je to jen hypotéza," jemně podotkl Spock.
"Vy jeden chladnokrevný..."
McCoyův hlas přehlušil Uhuřin. "Kapitáne, Selessan se mi už slabě ozývá. Měli bychom být co nevidět v doslechu."
"Děkuji vám, poručíku." Kirk nepřipustil, aby se jeho první důstojník ptal spojovacího na přesný časový odhad a oznámil:
"Setkal jsem se s kapitánem Selessanu Esserassem."
"Jistě, kapitáne." Spock se vyhnul dalším výtkám, které by se sypaly na jeho hlavu, neboť McCoy byl dosud pobouřen Vulkáncovou okázalou bezcitností. Doktor však také připustil, aby se mluvilo o něčem jiném.