Thursday, March 23, 2006

Kirk

zesílil hlas, aby přehlušil další výkřiky.
"Přesto takovýhle útok vzbuzuje obavy Federace o bezpečnost v této části Galaxie. Enterprise je, jediná loď uvnitř tohoto kvadrantu a odpovídá na tísňové volání Selessanu pod velením kapitána Esserasse. Předpokládané setkání je za půldruhé hodiny. "
Když se tentokrát odmlčel, mlčela i posádka v napjatém očekávání. Kirk prudkým pohybem ťukl do panelu u svého lokte. "Děkuji vám, pánové. Nyní můžete pokračovat v debatě."
Mladší důstojníci působili uvolněně, avšak Spock si kapitánovo prohlášení vážně připouštěl. "Podle normálních poznatků by měl pravdu pan Sulu, když říká, že útok na obchodní loď opravdu škodí klingonským zájmům. Je proto možné, že zaútočil nějaký jednotlivec, který k tomu nemá úřední oprávnění."
"Pirátská válečná loď?" překvapeně se zeptal McCoy. "To je ale dost podivná představa."