Friday, March 24, 2006

Je to jen hypotéza

Spock chvatně usiloval rozptýlit dojem, že má přebujelou fantazii. "Jiná hypotéza by mohla být taková, že Klingoni mají nějakého jiného obchodního partnera, takže již tak nezávisí na Frenniích."
"V tom případě by ovšem Říše mohla mít nového mocného spojence," ozval se nejistě Kirk.
Válka. Toto slovo jako by, se vznášelo ve vzduchu a poletovalo sem a tam, i když je nikdo nevyřkl. Změna rovnováhy sil mohla uvést Klingony v pokušení porušit obtížné příměří anebo si aspoň ověřit, kam až mohou posunout vlastní hranice.
Poručík Uhura jako první přerušila ticho. Na tváři se jí objevil zářivý úsměv. "Pohybovat se na ostří diplomacie je tak zábavné." Posádka se zasmála, neboť se jí líbilo její přehnané nadšení.
Kirk se zklamaně zamračil. "Ano, zdá se, že na nás doléhá pořádná dávka galaktických konfliktů." Vedle lokte mu ožilo malé světélko. "A taky těch domácích," povzdechl si a zapnul spojení.