Monday, March 27, 2006

USS

"Když jsem před mnoha lety sloužil jako poručík na USS Farragutu, měli jsme poruchu na chladírenském zařízení v kuchyni," vyprávěl Kirk. "Museli jsme si proto kupovat zásoby do kuchyně, ale bohužel nebylo k mání nic jiného než pár tun orionských demma."
V celé Galaxii se povídalo a žertovalo o tom, co je demma a jak působí na ty, kdo je pojídají. Kirk jako zkušený vypravěč udělal krátkou pauzu, aby ostatním došlo, oč vlastně běží. Kolem se několik posluchačů uchichtlo už předem, McCoy se strašně zašklebil a Spock se tvářil zamyšleně.
"Když jsme dospěli na kosmickou základnu číslo 7, lodní nemocnice byla přeplněna ampulkami s těhotenskými testy a..." Toto poněkud štiplavé vyprávění rázně přerušil hlasitý praskot spojovací techniky. Uhura ukázněně naladila frekvenci.
"Prósim váss, moc póspíchejte, pótřebujeme pómoc."