Thursday, March 30, 2006

Za tuto záchranu

"vám připrávím dálší póchutnání. Těm, kteří se zachrání," dodal s povzdechem kapitán obchodní lodi. "Dóbré pořízení, Kirku." Pak se spojení přerušilo.
Přes tento škádlivý tón zaznívala v cizincově hlasu ochablost a únava. McCoy se zamračil směrem ke Spockovi. "Mrtví. To přináší válka."
Spock s povzdechem zaznamenal vyzývavost v doktorově poznámce a řekl: "Za takových okolností je vaše místo v lodní nemocnici."
"Neopovažujte se mi kázat o tom, co je má povinnost!" zavrčel zatrpkle McCoy. "Jsem to já, kdo tady dává dohromady živé a prohlíží mrtvé." Otočil se na podpatku a kráčel z velitelského můstku.
"On ví, že jste to tak nemyslel," řekl prvnímu důstojníkovi Kirk.
Vulkánec neodpověděl. Vrátil se k výpočetní jednotce a usadil se u panelu. "Setkáme se se Selessanem za jednu celou dvě desetiny hodiny."