Sunday, April 30, 2006

Než Kirk dorazil na ošetřovnu, duševně se připravoval na vstup do kritického pásma. Velmi nerad tam chodil, ale přes tuto nechuť se nedal odstrašit, když bylo nutné, aby tam zašel. Tyto prostory mu však symbolizovaly nezdar, jeho nezdar udržet posádku naživu a zdravou. Při pohledu na takové množství nehybných těl pociťoval bolest v útrobách. Kdyby byl odhalil frennijskou léčku, kdyby byl reagoval jen o pár sekund rychleji, zela by tato místnost prázdnotou.
"Kapitáne." Christina Chapelová na něj čekala. "Doktor Cortejo již provedl operaci. Doktor McCoy je dosud v bezvědomí, ale vykazuje stabilní známky života." Plně uplatňovala svůj profesionální přístup, který ji zaštiťoval před citovým dopadem její činnosti. Avšak kdyby byla dala najevo trochu více své úzkosti nad McCoyovým zdravotním stavem, Kirk by se přece jen cítil lépe.
"Chci ho vidět." V mysli mu tanula příliš čerstvá vzpomínka na krev, která se vsákla Spockovi i do košile.
Sestra přikývla. "Je v rezonanční komoře. Doktor Cortejo vám může poskytnout podrobnosti, zatímco bude přístroji sledován stav. Nyní mě prosím omluvte, musím se vrátit k svým pacientům."
Musí si trochu oddechnout, napadlo Kirka, když Christina Chapelová poodešla. Jenže každý na lodi, jeho samého nevyjímaje, potřebuje se aspoň jednu noc v klidu vyspat. Z toho ale neplyne, že si budou moci takový odpočinek dovolit zvlášť brzo.
Kapitán postupoval dále do labyrintu nemocničních oddělení, dokud neuslyšel přesně artikulovaný přízvuk muže, který nyní zastával vedoucí místo ve zdravotnické službě. Na lodi nebyl Eduardo Cortejo Alvarez nijak oblíbený. Svou poněkud korpulentní postavu nosil strnule vzpřímenou s jistou dávkou arogance. Přezíravá netrpělivost v jeho jednání s lidmi mimo nemocnici a zejména s pacienty nesouladně kontrastovala s McCoyovým vřelejším přístupem k lidem. A protože v celé lodní nemocnici udával tón šéflékař, Cortejova pánovitost neustále dráždila všechny zdravotníky. Nebýt vzájemné úcty, kterou navzájem pociťovali kvůli svému lékařskému nadání, mezi oběma doktory by došlo k otevřené válce. A že Cortejo nemocnici povede v příštích několika dnech, by se McCoyovi ani za mák nelíbilo.