Saturday, April 22, 2006

ČTVRTÁ KAPITOLA

"Nebýt toho, že jsme se zastavili kvůli záchranné operaci, už by z nás byl kosmický prach. Vnitřním přetlakem by vybuchly motory," řekl Scott. Stál Kirkovi po boku u technické sekce na kapitánském můstku. Na rozdíl od Kirka se šéfinženýr vyhýbal pohledu na obrazovku. Prohlédl si již předtím podrobné škody díky raketoplánu a v duchu ho pálil podrobnější obraz zkázy.
"Nebýt toho, že jsme zastavili kvůli záchranné operaci, nebyli bychom přepadeni," opáčil trpce kapitán. Přece však když znovu a znovu uvažoval o tom, co se stalo, musel uznat, že by býval opět postupoval stejně. Akce byla nesprávná, ale žádným způsobem se nedalo zjistit, že tomu tak je. Přesto však jsem to vědět měl...
Záběr kamery zvolna sjížděl po nosiči k druhému bloku motorů. Trosky poškrábaly jeho oblé stěny, jako by nějaká nedbalá kosmická ruka na ně rozházela zrnka pepře.