Thursday, April 20, 2006

Kapitánův deník.

Datum 5308.5:
Enterprise dále letí pouze setrvačností, vážně poškozena útokem, který si dosud nedovedeme vysvětlit...
Kirkův zděšený pohled upoutával zborcený trup strojovny Enterprise. Zprohýbaná a zkřivená byla celá loď, která dříve vynikala elegancí a souměrností struktury. Jako krev vytékající z rány rozlévaly se a zasychaly temné skvrny na jejím rozdrásaném a popraskaném povrchu, neboť při ničivém útoku pronikly do vlastního trupu Enterprise částečky frennijského kovu z cizí lodi.
Když kontrolní kamera zahájila průzkum, posádka na palubě zmlkla a tiše sledovala přenos. Scottyho první zpráva o škodách podávala podrobnosti o účincích nepřátelského náporu několik hodin po střetu, ale na to, co viděli, je nemohl připravit žádný slovní popis. Zborcení celé konstrukce nedokáže ani šéfinženýr opravit mávnutím kouzelného proutku.