Friday, April 07, 2006

Úpravněji vyhlížela snad kdysi jen jediná část se strojovnou, avšak teď byl i její povrch zle rozdrásán a popálen ohněm phaserů.
Spock usilovně pracoval se svými počítači a hlásil: "přísun dat do senzorů ochabuje, ale podle údajů ze Selessanu utrpěly lodní systémy vážné poškození. Systémy zajišťování životních funkcí vypadávají, motory vynechávají a výzbroj je zničená."
"Vítáme váss, Kirku. Že je ále na nás hrózný póhled, co?"
Kirk musel souhlasit. "Bleskově vás odsud dostaneme," řekl uklidňujícím tónem a stiskl tlačítko interkomu. "Kostro..."
"Ošetřovatelská četa C na palubě Galilea," ohlásil se McCoyův drsný hlas. "Přítomny jsou i lékařské týmy z lodní nemocnice." Kirk přepnul spojeni. "Dopravo, na evakuaci připravit." Koutkem oka zahlédl záblesk na technické výpočetní, jednotce, svědčící o tom, že evakuace začala, když Scottyho hlas hlásil splnění rozkazu.