Wednesday, April 05, 2006

Odpověď negativní.

" Jak jsem předpokládal, přenos nebude fungovat vlivem zbytků záření po zničení Verelly. Funkce jsou již ovlivňovány zbytky ionizovaných částic."
Kirk se zahloubal nad rizikem plynoucím z této nevýhody. Aby se evakuovala frennijská posádka, musí se na několik hodin odstranit ochranné štíty a vyslat raketoplán. Celá operace musí proběhnout co nejrychleji. "Uhuro, sdělte lodní nemocnici, ať se na hangárové palubě hlásí ošetřovatelské čety." Během doby, kdy se Enterprise blížila k Selessanu, šířila se lodí vlna rozkazů.
"Blížíme se k Selessanu, kapitáne." Nad kormidlem se rychle roztančily Sulovy ruce. Na hlavní obrazovce se objevily obrysy obchodní lodi. Zároveň s tím navigační ochranné štíty vyslaly do tmy stěnu z jisker.
"Tak tohle zbylo z Verelly," vysvětloval Spock, zatímco se trosky, které měli před sebou, proměňovaly v páru. Na obrazovce se zvětšil obraz zbývající lodi. Její nazdařbůh poskládané kabiny nepravidelného tvaru tvořily nepřitažlivou změť.