Sunday, April 02, 2006

Během té doby

se posádka lodi Enterprise chystala na nadcházející záchrannou operaci tím, že přinášela Kirkovi úžasné množství tabulkových údajů, vyžadujících kapitánův podpis. A pokud se neoddával byrokratickým úkonům, věnoval se Scottyho vzrůstajícím obavám o namáhané motory. Asi po hodinovém odmlčení se McCoy pod průhlednými záminkami začal ozývat velitelskému můstku, aby se dověděl, co se děje. Vyhlášený poplach neustále všem připomínal, že je možné střetnutí s ničivou válečnou lodí.
"Senzory nevykazují žádnou přítomnost Klingonů," hlásil první důstojník, když kosmická loď snížila rychlost na podsvětelnou. "K Selessanu se dostaneme za 23 celé čtyři desetiny minutý."
"Můžeme pro záchrannou akci použít přenosový paprsek?" ptal se ustaraně Kirk.