Thursday, April 13, 2006

Kirkovi se vplížilo rovnou za krk nemilé chvění. "Chyba přístroje?"
"Je to možné," připustil Spock a vrátil se k desce. "Budu potřebovat víc času, abych ověřil kalibraci."
Kirk se zahryzl do nehtu na palci. "Ani Klingoni, ani Frenniové." K akci ho přiměla spíš intuice než myšlenka. Okamžitě zavolal do strojovny. "Pane Scotte, odvolejte raketoplány zpět!" Napřímil se na velitelském křesle. "Sulu, jakmile dorazí na palubu, ihned připravte zvednutí štítů."
"Có se stálo, Kirku?" ozval se znepokojený hlas cizince, když se raketoplány rychle začaly vracet k Enterprise.
Kirk zaváhal. "Selessane, identifikujte svou posádku."
"Ále, kapitáne, my jsme se přéce identifikovali," ozval se pohněvaně velitel obchodní lodi. "Prósím, pospěšte si, náši zránění pótřebují lékařské óšetření."
Výrazné protahování prvních samohlásek bylo frennijské a kapitán obchodní lodi si na Kirka vzpomínal od minulého setkání. "Spocku?"
Vulkánec se napřímil. "Podle kontroly senzory fungují normálně. Data však neodpovídají frennijské rase."
A raketoplány byly dosud mimo loď.