Wednesday, April 12, 2006

Spock svraštil brvy.

"Zbytky energie způsobují nespolehlivost dat."
"Dělejte, co se dá. Nerad bych, aby tam má posádka vletěla naslepo."
"Kapitáne Kirku, technické a lékařské čety v pohotovosti. Celá loď je připravena k evakuaci."
"Na můj povel." Kapitán se obrátil ke kormidelníkovi. "Poručíku Sulu, připravte zvednutí štítů." Stále ještě odkládal rozhodující rozkaz: "Tak co, pane Spocku?"
"Je tu značné zkreslení, ale bioprůzkumné údaje neodpovídají anatomii a fyziologii Klingonů."
"Štíty zvednout, Sulu," zavelel Kirk do interkomu. "Vypusťte raketoplán, pane Scotte." Na desce technického zařízení se rudě zablesklo, takže vypuštění bylo potvrzeno. Kirk sledoval akci v představách. V trupu lodi se rozletěla dvířka a po vypuštění raketoplánu na hangárovou palubu proniklo kosmické vzduchoprázdno. Z paluby se řítí jeden raketoplán za druhým a co nevidět se začnou objevovat na hlavní obrazovce při svém letu k...
Rozezněl se Spockův hlas. "Kapitáne, bioprůzkumné údaje kolísají, ale data o formách života neodpovídají parametrům Frenniů.