Tuesday, April 11, 2006

Kirk

se opřel ve velitelském křesle a mračil se na obraz Selessanu před sebou. "Žádné vizuální spojení zevnitř, poručíku Uhuro?"
"Žádné, kapitáne. Nemohu najít, v čem je závada. Střídavý šum je slyšet na zvukových frekvencích, ale ostatní přenos signálu je mimo provoz."
Pokynul jí, aby ho opět spojila s druhou lodí. "Kapitáne Esserassi, z vaší lodi nedostáváme žádný vizuální signál."
"Nédivte se. Móje ósobní spójení je výřizené. Pókouším se dělat s přístroji, ale všécky jsou zníčené."
"Chápu." Kirk se obrátil k prvnímu důstojníkovi a klidně řekl: "Spocku, můžete spustit biokontrolu, zda jsou na té lodi Klingoni?"