Friday, April 14, 2006

Kirk

se vynasnažil hovořit klidně a hrál o čas. "Esserassi, máme poruchy, které zaviňují zbytky záření v tomto sektoru. Budeme to muset trochu odložit..."
"Kápitáne, proč si tákhle s námi póhráváte? My jsme přéce přátelé a músíte nám pómoci. S touhle lódí némužeme nic póřidít."
Kirk se otočil k prvnímu důstojníkovi. "Zbraně?"
"Dosud nebyla objevena žádná aktivní výzbroj." Spock udiveně zamžikal. "Jenže v jejich strojovně vzrůstá hladina energie." Na obrazovce se začal křižník pomalu obracet.
Kapitán Enterprise cítil, jak se zlehka rozvírá past, která záhy zaklapne. "Scotty, ať ty raketoplány přistanou. Musíme zvednout ochranné štíty!"
"Za pět sekund, kapitáne."
Kirk si sám pro sebe odpočítával do pěti. "Sulu, teď!"
Právě ve chvíli, kdy se kormidelník pohnul, aby splnil rozkaz, frennijská loď se dala do pohybu a zamířila rovnou proti Enterprise.