Wednesday, April 19, 2006

"Tak trochu přibrzděte,"

mávl rukou McCoy a ze všech sil se snažil, aby mluvil klidným hlasem. "Z toho, co jste říkal, jsem nic neslyšel a tím míň pochopil. Čekal jsem, že mi řeknete 'Dobré jitro, jak se máte' nebo prostě 'Ahoj, doktore'."
Spock se vyhnul sporu. Řekl: "Ahoj, doktore," a monotónně začal opakovat vodopád údajů. "Elektromagnetickým tlumičům vibrací se nepodařilo plně zabezpečit pomocný obvod pro MedQiz PF-3500 v sérii vnitřních systémů..."
"A ani slovu rozumět nechci," ozval se důrazně McCoy a znovu si slušně přihnul. "Nejsem ve službě."
Ale prvního důstojníka to stále nemohlo odradit. "Žádám vás o souhlas k napojení systémů na počítače ošetřovny. Nijak to nenaruší péči o pacienty."
"Tak proč jste to neřekl rovnou? Já jsem si myslel, že tady závodíte a koukáte, abyste už měl všechno hotovo." McCoy se zlomyslně zašklebil, protože Vulkáncovi ztuhly rty. Na celé lodi vám nezvedne náladu víc, než když Spocka vyvedete z rovnováhy.
"Tady mi to podepište," Spock škrobeně podával papír s údaji.
McCoy si naposledy zavdal a potom prázdnou sklenku postavil na stůl. Natáhl ruku po papíru a Spockovi neušlo, že se mu ještě trochu třese. "No, netvařte se tak vyčítavě, Spocku." Doktor chvatně načmáral iniciály na papír a vrátil jej. "Já přece nejsem opilý. Aspoň zatím ne. Nemáte se taky chuť napít se mnou, než zase zapadnete do trní a hloží mezi počítače?"
Spock se zamračil. "Proč si váš druh libuje v přeplňování žaludku velkým množstvím tekutiny na bázi alkoholu..."
Paráda, zajásal McCoy a nalil si vrchovatě další sklenici.
"...zůstává pro mne stále záhadou. Držíte se tohoto zlozvyku navzdory tomu, že znáte jeho toxické působení."
"Ale, pane Spocku, ne navzdory tomu, nýbrž pro jeho toxické působení." Polkl další doušek ohnivého nápoje.
První důstojník se ještě více zakabonil, protože si náhle uvědomil, že se nechal zatáhnout do sporu, který nemůže vyhrát, neboť jeho logika do hry nepatří. "Musím se věnovat svým povinnostem." Přehlédl McCoyovu rozesmátou tvář a otočil se..
"Všeobecný poplach. Úprava gravitace za deset sekund."
"Ach, Spocku," zvolal McCoy, který nechtěl, aby mu kořist tak rychle unikla, "chtěl jsem si s vámi popovídat o tom, jak jste Jimovi zkazil ten výnosný nákup na obchodní stanici..."
Když se paluba otřásla, první důstojník už byl na odchodu a udržel rovnováhu. Ale McCoy okamžitě upadl. Hučení lodních motorů na okamžik přehlušil třeskot skla u protilehlé stěny a zapraskání kostí při nárazu na kov.
"McCoyi!" Spock lezl po čtyřech po podlaze, která se zmítala nahoru a dolů.. Než se dostal ke zhroucené postavě, vytékal jí zpod hlavy pramínek krve.
"Úprava gravitace provedena. Opakuji, úprava gravitace provedena."