Sunday, April 23, 2006

"Teď se zacelují již poslední trhliny. Asi za pět hodin bychom měli mít trup celý, jenže nám chybějí zdroje, abychom na všech palubách vyrovnali tlak. Budou vyčleněny dvě skupiny na obsluhu systémů udržování životních podmínek a lodních služeb." Těžké škody, které postihly Enterprise, na něj zle doléhaly.
"A jak brzo se odsud můžeme dostat?" Kirka dosud hypnotizoval děsivý pohled a stále žasl, že se loď nesmí pohnout z místa, nemá-li se rozpadnout. Scotty ho však ujistil, že se mohou vrátit do doků na obchodní stanici.