Monday, May 08, 2006

"A jaký čin tedy uskutečňujete?" Kdyby byly lepší okolnosti, Kirk by kladl takové otázky v pohodlné zasedačce, kde by ho obklopovali jeho důstojníci a jeden po druhém by odpovídali.
Spockovy prsty dovedně přejížděly po hraně čipů a tu a tam zarovnaly ty, které přečnívaly. Nesnažil se dívat se kapitánovi do očí a jen z jeho reakcí se dalo usuzovat na to, že si jeho přítomnost uvědomuje. "Tlumiče vibrací jsou už opravené. Počítačové obvody byly jen místy poškozené, ale podařilo se zjistit všechny závady." Probíral si v duchu, co je dále v pořadí co do důležitosti. "Pan Chekov vede skupinu, která instaluje podpůrné paměťové jednotky ve všech sektorech důležitých pro chod nebo obranu lodi."
Zdálo se, že tato poslední slova byla pronesena zvlášť důrazně. Kirk se dohadoval, že se ukázala pravdivost pověstí o ztrátě záznamů. To tedy opravdu nikdo nebude mít moc času na oddech.