Sunday, May 07, 2006

Přešel k počítačům na druhé straně.

"Pane Spocku." První důstojník se téměř ztrácel za hradbou svého panelu. Koukaly jen dvě nohy v botách a ty nohy sebou v neurčitých intervalech poškubávaly. Přes kovovou hradbu pronikla ztlumená vulkánská slova. "Kdybych vás tak dobře neznal, myslel bych si, že klejete."
"Ve vulkánském jazyce neexistují kletby," řekl poněkud jasněji Spock, zvedl se a přistoupil blíž. V jedné ruce držel čipy z integrovaných obvodů. Kirk s úlevou postřehl, že oděv už má čistý. "Nepříznivé okolnosti mění čin, nikoli symbolická verbalizace citu."