Friday, May 05, 2006

Třebaže doktorku Dysonovou poněkud zmátlo, jak náhle přenesl Kirk pozornost na ni, promluvila stručně a věcně: "Po poranění hlavy tupým předmětem dochází při otřesu mozku především k mechanickému poškození a potrhání nervových vláken a cév přivádějících krev. Vyšetření mozku doktora McCoye touto aparaturou ukazuje, že nedošlo k žádným viditelným rozrušením tkání. Nemáme ovšem k dispozici žádnou metodu, kterou bychom odhalili, zda nebyla nervová vlákna natažena. To lze posuzovat jen na jejich neurologické funkci, kterou můžeme sledovat, teprve až se pacient probere.
Pokud jde o sekundární mechanismy, došlo ke krátkému vzestupu nitrolebečního tlaku, který však nejspíš nestačil poškodit mozek. Nejsou žádné náznaky, že by došlo k vychýlení, edému či krvácení do mozku. Je skutečně štěstí, že byl přítomen pan Spock, který přivolal ihned lékařskou pomoc. Kdyby totiž došlo k prodlení s operací, mohly se vyvinout komplikace."
"Když je řeč o operaci," ozval se Cortejo, "napadá mě, že se musím vrátit ke své práci. Tohle už nepatří do mého oboru." Zdráhavě se kapitánovi uklonil, ale pacienta si již nevšímal a odešel.
Kirk začal chápat, jak hluboce tento muž McCoyovi musí jít na nervy, ale Cortejovy nedostatky zcela zastínila bezprostřední starost o McCoyův stav. "K čemu by to vedlo, kdyby ta nervová vlákna byla natažena?"
Dysonová bezmocně pokrčila rameny. "Dysfunkce se projevují od mírného zhmoždění až k poruchám paměti, pacient nepoznává lidi a věci, nevybavuje si slova, nekoordinuje dobře pohyby a všechny tyto potíže vyžadují měsíce, někdy i roky regenerační terapie. Dokud nebude při vědomí, nedá se plně posoudit, k jak závažnému poranění došlo. Obvykle platí, že čím déle je pacient v komatu, tím větší je pravděpodobnost neurologického poškození. V tomto případě se dá však těžko stanovit, z čeho vyplývá bezvědomí. Doktor McCoy byl právě po službě, při níž absolvoval značně vyčerpávající sérii chirurgických zásahů. Sestra Chapelová říká, že když odcházel, byl vyčerpaný." Lékařka trochu zaváhala a pokračovala: "Měl také zvýšenou hladinu alkoholu v krvi. Nešlo sice o hladinu toxickou, avšak o kombinaci s únavou, ztrátou krve a otupujícím traumatem... To všechno tedy přivodilo delší bezvědomí," dokončila s chabým pousmáním svůj výklad.