Thursday, May 11, 2006

"Ty se budou opravovat déle,protože byly přímo mechanicky poškozeny. Pan Scott odhaduje potřebný čas na dvanáct hodin. Další čtyři hodiny si vyžádá kalibrace."
Šestnáct hodin. "Spocku, ještě jsme nezjistili, kdo a proč nás napadl. Možná, že tu jsou celé roje těch cizinců, že si nás zblízka prohlížejí a že my o tom nevíme."
"To je, kapitáne, poněkud znepokojivá představa." Po řadě sebeuspokojeného vrčení a hučení jim nad hlavami začala fungovat část výpočetní stanice. "Ale je v podstatě správná."
Když se kapitán napřímil, oddechoval a přitom mumlal nějaké obzvlášť silné emotivní symboly. Nejenže byl nepřátelský útok kamikadze naprosto nečekaný, ale v nejistotě se utápěly i jeho příčiny. Kirk byl mistrem taktiky, avšak i on potřeboval něco vědět o povaze svého protivníka, aby mohl volit správnou strategii. V troskách se našly mrtvoly, které nepatřily k žádné rase Federace nebo jejích spojenců. Přesto nebylo pochyb o nepřátelství těchto cizinců. Xenobiolog Frazer odhadl, že asi dvacet jedinců se sebevražedně zabilo při pokusu ochromit Enterprise. Z toho vyplývalo silné podezření, že v této oblasti jsou ještě další nepřátelské síly. Síly, které číhají někde těsně za dosahem senzorů...
"Kapitáne." Spock vyrušil Kirka z jeho snění. "Senzory krátkého dosahu budou co nevidět v provozu." První důstojník se zvedl z podlahy a naklonil se nad terminál počítače. Rychlými prsty přejel několik tlačítek. "Pozor... teď."
Při jeho slovech se na můstku rozezněly sirény žlutého poplachu.