Wednesday, September 13, 2006

"A kde jsou Klingoni?"

Byla to řečnická otázka, další lidská reakce, kterou Spock ignoroval.
"Je to jako s Marií Celeste," řekl Sulu zadumaně. Tentokrát na sebe upozornil tím, jak se přibližuje k vyšším důstojníkům. "Loď nalezená opuštěná v Bermudském trojúhelníku, posádka se vytratila neznámo kam."
To Spocka vydráždilo k tomu, aby to začal vyvracet. "I já jsem obeznámen s mýty a legendami, jež se váží k raným lodním cestám na pozemských oceánech. Nevidím však žádnou potřebu utíkat se do nadpřirozených sfér při výkladu nynější situace. "Racionální," a to slovo pečlivě zdůraznil, "výklad je ten, že posádka přestoupila na jinou loď."
"A nechala tady plně provozuschopnou válečnou loď, jen tak, na území Federace?" oponoval mu. Kirk. "To může opravdu být racionální výklad, pane Spocku, ale jen velmi iracionálního jednání Klingonů. A protože na palubě Selessanu nebyli žádní Frenniové, musíme nyní vyložit zmizení dvou posádek. Už jsme se sice setkali s řádkou kosmických záhad, setkali jsme se s neznámým, nevysvětleným a fantastickým. Nyní se však setkáváme se známým, jednajícím proti vlastní přirozenosti. Nelíbí se mi to."