Saturday, September 02, 2006

Nezbytnost

dále konverzovat odpadla, když se z turbovýtahu zčistajasna vynořila Christina Chapelová. "Ach, ach," tlumeně zavzdychal McCoy, "teď to schytám!"
"Hm. Snad bychom měli pokračovat v prohlídce později," pravil Kirk, když se k nim přihnala zachmuřená sestra Chapelová. Z její starosti nad McCoyovým zmizením se rychle stával příval vzteku.
McCoy pokorně pokročil kupředu. "Nestřílejte. Půjdu bez boje." Výraz v jejím obličeji se nerozjasnil, ale zarazila se a nepůsobila tak, že by ho chtěla násilně odvléci z můstku.