Wednesday, September 06, 2006

"To není k smíchu!"

vybuchl. "Co vám záleží na tom, že jsem přišel o polovičku života? Na čem komu vůbec záleží na téhle raketové plechárně? Neznám vás. Nikdy předtím jsem vás v životě neviděl." Ačkoli se již dveře turbovýtahu otevřely, stále ještě pokřikoval. "Jsou to lži, nic než lži! Unesli mě ze Země a já chci zpátky!"
Zmocnily se ho silné paže. "Pusťte mě! Pusťte mě odtud!" Zaslepen zlostí začal McCoy mávat pěstmi a sápal se na těla, která se ho snažila zklidnit.
Převládaly neviděné síly a McCoy se záhy ocitl na podlaze. Za uchem zaslechl jemný sykot a cítil, že ho dole na krku něco zastudilo. Potom ztratil vědomí.