Sunday, September 17, 2006

"Musela to být loď Krkavců, která přenesla posádku Falchionu k sobě," poznamenal Sulu se znatelným zklamáním v hlase. Toto rozluštění postrádalo kouzlo metafyzického jevu.
Kirk věděl, jak jeho první důstojník musí trpět pod zátěží takových bujných spekulací. "Pane Spocku, zdá se, že každý nový fakt snižuje naše potíže."
"Při vědeckém úsilí se nutně dopouštíme riskantních úvah, kapitáne," odpověděl Spock dosti neústupně.
"Když ponecháme stranou veškeré teorie, zůstává tu jedna skutečnost: tato loď je schopna provozu. Je ve skutečnosti na tom líp než Enterprise." Kapitán se zlehka zasmál. "Poručíku Azizová, kolik času nám zabere obnova systémů pro udržování životních podmínek a znovuuvedení motorů na plný výkon?" Při těchto slovech okolostojící členové posádky ztuhli.
"Ne více než čtyři hodiny," odpověděla pohotově inženýrka." Pokud program Lingvistika dešifruje určité krycí kódy, může to být i dříve."