Saturday, September 16, 2006

Spock neodpověděl.

V podstatě zdvořile přehlížel další vtíravé výlevy kapitánových citů.
Kirkovy zraky prohlížely zastíněné velitelské stanoviště. Kde jen zůstal stín někdejšího kapitána? Jistě tu někde poblíž číhá... Spánek ho konejšil do snění i ve stoje.
Z lodního interkomu bylo slyšet Chekovův slabý hlas: "Pane, dokončili jsme inspekci vnější části trupu. Jsou na něm stopy nedávného poškození phasery."
Tato slova přiměla Kirka k větší pozornosti. "Tak tedy Falchion přece jen zaútočil na frennijskou obchodní loď..."
"Ale, kapitáne," přerušil ho Sulu. "Jak do toho zapadají ti Krkavci?"
"Byl to pravděpodobně společný útok;" řekl ponuře Kirk. "Nejspíše Klingonská říše našla nového mocného spojence a rozhodli se, že společně povedou válku proti Federaci."