Tuesday, October 31, 2006

Vaše doporučení

"schvaluji, doktorko Dysonová," řekl kapitán a obrátil se na svého šéflékaře. "Pane McCoy, tímto vás zprošťuji všech povinností vyplývajících z vaší funkce šéflékaře USS Enterprise." Kirkovi se slova zadrhla v hrdle, ale doktor je poslouchal skoro netečně. "Můžete se pokládat za příslušníka posádky mimo službu až do doby, kdy doktorka Dysonová a doktor Cortejo potvrdí, že jste schopen znovu vykonávat svou funkci."
"Nebo do té doby, než se dostaneme na jednu z těch kosmických základen, z níž mě dáte dopravit zpátky na Zemi." řekl pevně McCoy.
Kirk na znamení souhlasu krátce přikývl. Bez dalšího slova pak opustil lodní nemocnici.
"Uvědomuju si, že je to pro vás obtížné období," znovu se ujala slova doktorka Dysonová, když s McCoyem osaměla.