Sunday, November 19, 2006

Pokusil se vytáhnout obočí, ale bez úspěchu.
Azizová také vyskočila na nohy a rukama se bila v prsa. "Ne, jenom ne moje stroje. Posádka ať si klidně zahyne, ale strojům se nic nesmí stát!"
Sulu otevřel ústa, ale potom zavrtěl hlavou a zrozpačitěl. "Potřebujeme, aby někdo dělal McCoye. Já nemohu pokračovat, dokud McCoy nepronese projev o záchraně posádky."
Chekov přisvědčil kývnutím hlavy. "Dysonová dělá McCoye ze všech nejlíp. Možná že bychom mohli vyhlásit lékařskou pohotovost."
"Za dané situace by bylo projevem nevkusu žádat to od ní, řekla Azizová. Uchopila tabulku s daty a opět se dala do monitorování stále stejných motorových indikátorů.
Oba muži zavzdychali a vrátili se k technickým ovládačům Falchionu.
"Připravte se vypnout maskovací zařízení," nařídil Sulu, neboť chronometr začal během posledních sekund ověřovacího času blikat.
"Maskovací zařízení vypnuto." Chekov sledoval, jak na displeji senzoru roztančené vločky tají v jednotvárnou nerozlišenou čerň.