Friday, November 17, 2006

Vážení,

" naše mise se nesmí setkat s nezdarem," oznámil Sulu vážným tónem. Chekov s Azizovou zmateně přerušili výměnu názorů. "Osud této lodi a její posádky, osud celé této části vesmíru záleží na nás." Obrátil se k Chekovovi. "Vy jste můj technický důstojník. Je mi úplné jedno, jak to uděláte, ale senzory musí fungovat!" Sulu při tom sevřel čelisti způsobem, který všichni dobře znali. Zablesklo se na lepší pochopení.
"Jak si přejete, kapitáne," řekl Chekov a postavil se do pozoru. S tváře mu vymizelo rozrušení. "Mimochodem, řešení bude vyžadovat zvýšenou spotřebu energie, což vážně ohrozí bezpečnost této lodi i životy posádky."