Tuesday, November 07, 2006

Obojí.

" Připadá mi to obojí stejně nepravděpodobné," připustil. "Než jsem se na téhle kosmické lodi probudil, příliš jsem o cestách do vesmíru nepřemýšlel."
"To bude tím, že jste pozemský červ," odpověděla bez uvažování. Vtom zpozorovala, že ho to asi zamrzelo. "Promiňte, nemyslela jsem to osobně. Já prostě od chvíle, kdy jsem začala žít ve vesmíru, mám pocit, že musí být něco exotického na tom, když někdo žije na Zemi." Zahnuli za roh do hlavní chodby a blížili se k turbovýtahu. Prošla dvojitými dveřmi a označila, kam se chtějí dostat.
"Pokračujte," vybídl ji po několika minutách, když vystoupili na palubu s důstojnickými kabinami.