Wednesday, November 01, 2006

"Prosím vás, ušetřte mě laskavě dalších citových výlevů," požádal McCoy. "Budu se snažit přistupovat k této absurdní situaci co nejseriózněji, ale část mého já stále pátrá, kudy sejít ze scény. Povinnosti vyplývající z mé funkce šéflékaře. Když je budu hlasitě vyhlašovat, budu mít za sebou první rok služby."
Dysonová se na něj zamyšleně podívala. "Tak jak vám to šlo?"
Povzdechl si. "Jsem rád, že jsem stále u medicíny. Podle Andyho Gildstroma jsem moc hloupý zmatkář..." Odmlčel se. "Proč jste se tak podívala?"
"Jak podívala?" zeptala se nevinně.
Podezíravě přimhouřil oči. "Když jsem se zmínil o Gildstromovi, vypadala jste... zděšeně."
"Ale to je tím, že jsem se ještě nesetkala s tím, že by někdo doktoru Andersonu J. Gildstromovi říkal Andy."