Sunday, December 03, 2006

Kirk se otočil,

aby se přesvědčil, kdo to hovoří. Za nejistě stojící pyramidou plochých krabic vyčnívala rozcuchaná kštice černých vlasů a pár očí barvy zeleného mechu. Kirk zachytil horní krabice, dříve než se zřítily na podlahu, a objevil mladou ženu v červeni technického stejnokroje.
"Pan Scott nebyl na palubě sedmnáct už od včerejška," řekla a přenesla část zátěže na druhou stranu, aby udržela rovnováhu. "Nosím mu tyhle kabelové spoje na doplňovací ověření."
Na tyhle práce Becker zapomněl. Vlastně se zdálo, že zapomíná na všechno.
"Nedělejte si starosti, pane. Právě teď není ve službě. Nevím ani, jestli je teď vzhůru."
Odváděla Kirka a přitom opatrně našlapovala, aby nezakopla o poházené roury, nástroje a opraváře. Jak předpověděla, Scottyho našli ve skladu. Opíral se o mohutný kotouč splétaných kabelů. Hlava mu klesla vpřed na prsa. Když Kirk s mladou ženou položili vedle něho náklad v krabicích, zdálo se, že nejeví známky života. Vůbec ho nerušil hluk, který tropili tři členové posádky, kteří pracovali kolem něho a nad ním. V otvoru pod palubou rychle mizel stočený kabel, který mu sloužil jako lůžko. Ani to však na něj nijak nepůsobilo.
Kirk si vzpomněl na to, jak byl vyčerpaný Becker, a nedokázal se přimět k tomu, vyrušit Scottyho ze spaní. Proto se snažil hovořit co nejtišeji. "Poručíku Kraftová, snad byste mi měla podat hlášení o současném stavu."
"Ano, pane." Nesdílela Kirkovy starosti ohledně křehkého snění svého nadřízeného. Podala dlouhé hlášení tak zvučně, že zaručeně přehlušila hluk, který dělali opraváři. Scotty přitom nehnul ani brvou. Své hlášení uzavřela slovy: "A byla provedena rekalibrace monitorů oscilační frekvence..."
"To zase prr, holka, ještě nám do skončení kalibrace zbývají čtyři hodiny práce."
Kirk se podíval dolů na ztuhlé tělo svého šéfinženýra. Scotty měl zavřené oči, ale jeho hlas to byl, který opravil poručíka. "Myslel jsem, že spíte."
"Jen pokračujte ve svém hlášení, Kraftová," nařídil Scotty, který se dosud ani nehýbal, ani neotevřel oči. "Ale říkejte pravdu. Kapitán vám nepoděkuje za to, když mu navodíte lepší pocity a přitom pro ně nebude důvod."
Bez dalších výtek pak Kraftová dokončila hlášení a šéfinženýr na nic nereagoval. Kirk ji mlčky pokynul, že může odejít.