Saturday, December 02, 2006

Zástupce šéfinženýra zvedl hlavu od diagramu obvodů, rozloženého na panelu před ním. Do kapitánovy tváře hleděly tmavé oči, ale jeho tvář měla uvolněné, bezvýrazné rysy.
"Beckere?" Nemyslet na Scottyho, kde jsi?
"Ano, kapitáne?"
Kirk opakoval otázku a přitom vyslovoval každé slovo pomalu a pečlivě.
"Je na palubě číslo sedmnáct, pane." Beckerova slova byla málo zřetelná a ruce se mu třásly. Pak se s lesknoucím zrakem vrátil opět k diagramu.
"Hm, to není zcela přesné."