Monday, December 04, 2006

"Scotty?"

"Copak?" Jeho hlas se zase probudil.
"Přišel jsem, abych tě pozval k sobě. Dnes bude později u mne neformální shromáždění."
Šéfinženýr překvapeně zamrkal. "Já se děsně omlouvám, kapitáne, ale v mým plánu oprav mi nezbývá moc času na společenskej život."
"Jde o doktora McCoye. Rád bych... ho představil důstojníkům z velení."
Scotty se narovnal a postavil se. Mezi nohama mu právě projížděly poslední svitky kabelu. "Tak je to přece pravda, že ztratil paměť. Slyšel jsem o tom, ale moc jsem tomu nevěřil. Tak tedy bude představen, dobrá, přijdu tam."
Scotty dostál svému slovu a jako první se dostavil do Kirkovy kabiny. Hned za ním přišel Spock. Chyběl jen čestný host. "Přes amnézii zůstávají zachovány jisté osobnostní rysy doktora McCoye," poznamenal Spock, když nastal čas shromáždění a McCoy se dosud neobjevoval.