Wednesday, December 06, 2006

Vědecký důstojník se posadil ke stolku s počítačem a rychle se pohroužil do rozhovoru s ústřední databankou. Scotty prostě zevloval do prázdna. Nepotřeboval nic víc než čistou zeď a v duchu si na ni promítal hlavní obvody motorů, a tak se připravoval na další opravy. Oba muži naprosto nevěnovali pozornost tomu, že se Kirka zmocňuje podrážděnost.
O deset minut později se rozletěly dveře a do kabiny vklopýtal McCoy, kterého sem zřejmě dostala jakási ruka, postrkující ho silně zezadu. Ruka v mžiku zmizela a dveře se zase zavřely. McCoy stanul nehybně u jejich rámu. Díval se na tři důstojníky a tělem zaujímal postoj, který se jen vzdáleně podobal stání v pozoru.